اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

دستورالعمل پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار پژوهشی

تاریخ انتشار خبر: 1398/06/24

به اطلاع پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گرامی می رساند برطبق آیین نامه وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی تقلب در آثار علمی جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر جریمه نقدی مشمول مجازات خواهند شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه نمایید.

 

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار پژوهشی سال 98

 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

پياده سازی آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری