اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس

 

 

نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس در ژانویه ۲۰۲۰ pdf
نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس درجولای ۲۰۱۸ pdf