اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

صفحه نخست

فهرست مقالات بانک اطلاعاتی PubMed به سامانه و نیز صفحات اختصاصی افراد در سامانه علم سنجی اضافه شده است. البته با توجه اینکه PubMed  بانک اطلاعاتی استنادی نیست، آمار استنادات در صفحه مربوط به این بانک نمایش داده نمی شود.