اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

تماس با ما

تماس با ما

images

 

 

 

تلفن:53316300-071

دورنگار:53316300-071

پست الکترونیک: 

 

آدرس:استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا،معاونت تحقیقات و فناوری،واحد علم سنجی

 

 

 

 -