ابلاغ دستورالعمل حمایت از فعالیت پژوهشگران و فناوران نظام سلامت

ابلاغ دستورالعمل حمایت از فعالیت پژوهشگران و فناوران نظام سلامت

دستورالعمل حمایت از فعالیت‌های پژوهشگران و فناوران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

1402/03/17

آرشیو
آرشیو
bg