سه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا  در لیست دو  درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

سه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا در لیست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد، سه نفر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی فسا در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

1402/08/13

آرشیو
آرشیو
bg