• 1401/09/22
  • - تعداد بازدید: 244
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

دستورالعمل چگونگی نوشتن افیلیشین دانشگاه

نحوه صحیح درج وابستگی سازمانی (Affiliation )واحدهای دانشگاه در مقالات علمی

 

پیرو سیاست های اخیر وزارت متبوع در خصوص یکسان سازی وابستگی سازمانیAffiliation) ( و با توجه به اینکه در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی تنها موارد آدرس دهی استاندارد قابل قبول خواهند بود، لذا پژوهشگران محترم بایستی قبل از ارسال مقاله خود به مجلات مختلف، Affiliation مورد نظر خود را مطابق زیر درج نمایند:

 

 

 

دانشکده ها

دانشکده پزشکی

Department of…, School of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.

دانشکده پرستاری و مامایی

Department of…, School of Nursing and Midwifery, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

دانشکده بهداشت

Department of…, School of Health, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

دانشکده فناوری های نوین

Department of..., School of Advanced Technologies in Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

دانشکده پیراپزشکی

Department of…, School of Allied Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

 

بیمارستان ها

بیمارستان ولی عصر

Department of…, Vali-e-Asr Hospital, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

بیمارستان شریعتی

Department of…, Dr Ali Shariati Hospital, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

Noncommunicable Diseases Research Center, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

کمیته تحقیقات دانشجویی

Student Research Committee, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

 

به آن دسته از مقالاتی که وابستگی سازمانی ذکر  شده در مقالات چاپ شده با آدرس های ذکر شده مغایرت داشته باشد در ترفیع پایه سالانه هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: