• 1401/02/20
  • - تعداد بازدید: 201
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

پایگاه های اطلاعاتی

پایگاه های استنادی:
نام پایگاه لینک پایگاه
Web Of Science http://www.wosg.ir
Scopus https://www.scopus.com
Google Scholar https://scholar.google.com
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) http://www.isc.gov.ir
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) https://www.sid.ir/fa/journal/index.aspx

 

پایگاه های غیر استنادی:
 
نام پایگاه لینک پایگاه
Embase https://www.embase.com
Springer https://link.springer.com
sciencedirect https://www.sciencedirect.com
ProQuest https://search.proquest.com/index
Ovid https://ovidsp.ovid.com/autologin
PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: