• 1400/12/08
  • - تعداد بازدید: 152
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

کارگاه های برگزار شده در سال 1400

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس
 کارگاه اخلاق در پژوهش 1400/04/10  خانم بردبار زارعی
 کارگاه آشنایی با Scimago 1400/04/24  خانم بردبار 
وبینار استخراج مقاله علمی 1400/05/17 خانم زینب کریمی مقدم
وبینار آشنایی با سامانه های نوپا 1400/07/10 خانم کریمی مقدم
کارگاه آشنایی با نرم افزارهای VOS viewer,Bibexcel 1400/08/16 خانم بردبار
وبینار انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله 1400/09/21 خانم کریمی مقدم
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: